Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Potok Smolník

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Úhorná, Smolník, Smolnícka Huta, Smolnícka Píla, Mníšek nad Hnilcom – okres Gelnica

Dĺžka potoka Smolník je 19,7 km. Pramení v Volovských vrchoch pod Úhornianskym sedlom v nadmorskej výške cca 960 metrov. Oblasť prameňa patrí do horského podcelku vrchu Pipitka. Po prítoku do vodnej nádrže Úhorná pokračuje popri ceste č. 549, ktorej sa drží až do sútoku. Preteká cez obec Smolník a ďalej do Smolníckej Huty, za ktorou má už charakter riečky vďaka početným obojstranným prítokom menších i väčších potokov z okolitých hôr. V nasledujúcej obci Mníšek nad Hnilcom sa už vlieva do rieky Hnilec. Sútok sa nachádza v nadmorskej výške 417 metrov, teda Smolník prekonáva od prameňa po ústie rozdiel cca 543 metrov.

Potok Smolník nemá veľké využitie v oblasti splavovania. I keď od Smolníckej Hury získava charakter rieky, má široké dno a teda zvyčajne nízky stav vodnej hladiny. Splavný môže byť len čase roztápania snehu, prípadne po výdatných dažďoch, ale aj to skôr na raftingových člnoch s minimálnym ponorom, nie na kanoe.

Pozor, nemýľte si potok Smolník so Smolníckym potokom. Smolnícky potok je južným prítokom spod Lastovičieho vrchu a vteká do potoka Smolník v oblasti osady Smolnícka Píla.

Potok Smolník je klasifikovaný ako vodný tok VI. rádu. To znamená, že jeho voda ešte cez sútoky prechádza ďalšími piatimi riekami, kým sa vleje do mora.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.