Pomník kpt. Jána Nálepku

Miesto: Spišská Nová Ves

Jedným z monumentov centra Spišskej Novej Vsi je pomník venovaný kapitánovi Jánovi Nálepkovi - jedinému Slovákovi, ktorý získal vyznamenanie Hrdina Sovietskeho zväzu.

Pomník kpt. Jána NálepkuPamiatka nie je rezíduom hrdinu totalitného politického režimu. Kapitán Ján Nálepka totiž zomrel v roku 1943, nemal teda nikdy nič spoločné s povojnovým vývojom Československa a uchopením moci komunistami. Bol to muž, ktorý počas II. svetovej vojny získal významné postavenie v boji proti fašizmu a o jeho zásluhách platných i v súčasnosti vypovedá aj skutočnosť, že v roku 2004 bol povýšený prezidentom Slovenskej republiky do hodnosti brigádneho generála in memoriam.

Kto bol Ján Nálepka

Narodil sa 20. 9. 1912 v susedných Smižanoch, kde sa v jeho rodnom dome nachádza pamätná expozícia. Vyštudoval učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi. Pôsobil vo viacerých školách, pred narukovaním do armády to bola Nemecká Poruba, v súčasnosti s názvom Poruba pod Vihorlatom. V Porube dodnes žijú ľudia, ktorí boli jeho žiakmi a spomínajú naň ako na muža, ktorý bol aktívny nielen v škole, ale aj pri prestavbe dediny, ktorú tu vykonali v rámci zabránenia každoročných záplav.

V marci 1939 ho povolali do slovenskej armády, ktorá v tom čase ešte stála na strane Nemecka. Takto sa presúval do Maďarska a neskôr do Poľska, kde sa osobne prihlásil do prvej línie, aby mohol prebehnúť na ruskú stranu a zapojiť sa do bojov proti fašizmu. Na jar 1942 sa však stal zástupcom veliteľa 101. pluku Slovenskej zaisťovacej divízie, takže disponoval dôležitými informáciami o aktuálnych bojových plánoch. Prechod na opačnú stranu frontu dočasne odložil, aby mohol prostredníctvom ilegálnych spojok presúvať partizánom všetky cenné informácie o pohybe nemeckých jednotiek, dokonca im zo skladov armády dodával muníciu a potraviny. Postupne získal na svoju stranu aj ostatných slovenských vojakov, s ktorými vykonávali rozkazmi vydané útoky na partizánov, pričom obe „bojujúce strany“ strieľali do vzduchu. V rámci ilegálnych presunov správ vystupoval pod menom kapitán Repkin. Keďže Nemci predpokladali, že v radoch vedenia 101. pluku Slovenskej armády sa nachádza „ruský agent“ a Nálepkovi hrozilo odhalenie, v noci zo 14. na 15. mája 1943 prešiel s viacerými vojakmi i dôstojníkmi k partizánom.

Detail pomníkaO tri dni na to, 18. mája 1943, vydal ruský generál Alexander Saburov rozkaz o vytvorení československého partizánskeho oddielu, na čelo ktorého postavil Jána Nálepku. Oddiel, ktorý početne narastal, sa zameriaval najmä na prepady nemeckých dopravných kolón s cieľom ničiť možnosti zásobovania fašistickej armády. Bojoval na území súčasnej Ukrajiny, kde sa v novembri 1943 zúčastnil oslobodzovacích bojov mesta Ovruč. Nemci tam mali veľkú posádku s približne osemtisíc vojakmi. Partizáni dostali za úlohu spustiť delostreleckú paľbu na kasárne, obsadiť železničnú stanicu a dobyť most cez rieku Norin. Časť partizánov s kpt. Nálepkom mala na starosti most. Keď bojovú úlohu splnili a vrátili sa na štáb, prišla správa, že na železničnej stanici prebiehajú prudké boje. Ján Nálepka šiel svojim mužom na pomoc, kde ho v boji proti presile zasiahla črepina míny i šestnásť rán z guľometu. Zomrel na mieste 16. novembra 1943. Mesto Ovruč však oslobodili. Po Nálepkovej smrti boli partizáni 1. československého partizánskeho oddielu prevelení do čs. armády vedenej Ludvíkom Svobodom.

Kapitán Ján Nálepka bol vyznamenaný ako Hrdina Sovietskeho zväzu dňa 2. mája 1945 na základe výnosu Prezídia najvyššieho sovietu.

Pomník v Spišskej Novej Vsi

Autorom pomníka v Spišskej Novej Vsi je akademický sochár Ján Koniarek (1878-1952), ktorý študoval v Budapešti (u Alojza Stróbla) a v Mníchove. Bronzová socha nadživotnej veľkosti sa na nachádza na travertínovom podstavci. Dielo odhalili až dva roky po autorovej smrti v roku 1954. Slávnostného aktu sa zúčastnili čelní predstavitelia vtedajšieho politického života i československej armády, rodičia Michal a Mária Nálepkovci a zo Sovietskeho zväzu prišiel aj generál Alexander Saburov.

Umiestnenie pomníku

Pomník kpt. Jána Nálepku sa nachádza v centre Spišskej Novej Vsi na začiatku parku na križovatke Zimnej a Letnej ulice.

Informačné zdroje:

  • informácie od obyvateľov obce Poruba pod Vihorlatom
  • L. Deneš, A. Krempa, M. Fabián: Pamätníky hrdinstva a slávy vo Východoslovenskom kraji (Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1983)
  • Vladimír Segeš a kolektív: Slovensko - Vojenská kronika (Perfekt, Bratislava, 2007)
  • Ludvík Svodoba: Z Buzuluku do Prahy (Mladá fronta, Praha, 1985)

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 06:00
Upravené: 16.10.2013 14:27